Brittiyhdistyksen tuomarointi vol.1

01.03.2010

Britannialaisen NCS-yhdistyksen tuomarointitapa

Karvan tyyppi

Chinchillan tärkeimmät ominaisuudet liittyvät sen turkkiin. Turkki tekee siitä silmänmyötäisen ja kosketettaessa pehmeän. Chinchilloja tuomaroidessa karvan ominaisuudet jaetaan moneen osa-alueeseen, joista kenties tärkeimpänä pidetään sen laatua. Laatu määritetään käytännössä vahvuuden, rakenteen ja yksittäisten karvojen kannattelevuuden yhdistelmänä.

Turkin laatu

 • Silkkinen, vahva, pystyssä pysyvä karva - Paras mahdollinen turkin laatu, joka yhdistää vahvaan karvaan silkkisyyden, jonka ansiosta chinchilla viehättää silmää paljon enemmän. Karvan tulee myös pysyä pystyssä oikeassa kulmassa kehoon nähden ollen suorassa.
 • Vahva, pystyssä pysyvä karva - Tällainen turkki saa laadusta toiseksi parhaan arvosanan ja vaikka silkkisyyttä ei ole, karva on silti vahva ja pysyy suorana oikeassa kulmassa vartaloon nähden.
 • Heikko, kärjistä taipuva karva - Tämä on laadun kolmas arvio, jonka mukaan turkilla on taipumus maata pitkin chinchillan kehoa. Se voi myös pysyä pystyssä, mutta se vaikuttaa taipuvan hieman juuri ennen karvan kärkeä.
 • Heikko turkki ja pyörteitä - Tämä on viimeinen ja huonoin arvio, jonka turkki voi laadustaan saada. Karvat eivät pysy pystyssä vaan kulkevat pitkin chinchillan vartaloa ja/tai muotoutuvat pyörteiksi eläimen selkäturkissa.

Chinchilla, joka saa NCS:n näyttelyssä 3. tai 4. arvion, ei sijoitu. Tämä johtuu siitä, että ilman laadukkuutta, eli karvan voimakkuutta, tuomarointi vaikeutuu eikä muita, hyviäkään ominaisuuksia voi tunnistaa. Kaikkien NCS-näyttelyiden voitokkaimmilla eläimillä turkit ovat ensiluokkaiset, eli silkkiset ja karvat pysyvät pystyssä.

Tukikarvat

Iso-Britanniassa tukikarvoja ei niinkään arvioida. Mikäli eläimellä on tukikarvoja, ne tuovat koko turkin karvoille vahvuutta, mikä on suuri etu. Mikäli tukikarvat eivät ole yhtä pitkät kuin muu turkki, niitä ei näy. Mikäli ne ovat pidemmät, ne nousevat muun turkin karvojen kärkien yläpuolelle. Kunhan tukikarvat eivät vaikuta eläimen kokonaisolemukseen, tuomari ei välitä niistä.

Karvan pituus

Kun karvan tyyppi on tunnistettu kuuluvaksi toiseen kahdesta paremmasta kategoriasta, tulee tarkastella sen pituutta. Karvan pituus tuo lisäedun tehden chinchillasta suuremman kuin se todellisuudessa on. Hyvän, pitkän karvan ansiosta eläin näyttää muhkealta ja miellyttää silmää. Hyvin pitkän turkin miinuspuoli on, että turkki on heikko, jolloin se painuu litteäksi pitkin ihoa. Kun edellä mainitun tietää, on tärkeää käyttää jalostuksessa sopiva mittaisen turkin omaavia chinchilloja, jotta eläinten näennäinen koko kasvaa. Tulee kuitenkin huomata, ettei karvan pituus saisi olla liian pitkä. Keskeltä chinchillan selkää mitatun karvan pituuden suositellaan olevan 25 ja 32 millimetrin väliltä. Mikäli pituus on yli tämän, karvan vahvuus uhkaa heiketä ja turkki vaikuttaa pehmeältä. Pituuden ollessa vähemmän kuin suositus, chinchillan selässä näkyy pois lähtemättömiä painaumia tai uurteita. Erittäin lyhyttä turkkia pidetään huonoimpana mahdollisena.

Karvan pituus on jaoteltu NCS:n arvostelukaavakkeessa seuraavasti:

Toivottu 25mm - 32mm 
Lyhyempi 18mm - 25mm 
Pidempi Yli 32mm 
Erittäin lyhyt Alle 18mm 

Karvan pituuden ilmoittaminen millimetreinä saattaa vaikuttaa siltä, että NCS:n tuomarit mittaavat turkin pituuden. Näin ei tietenkään ole! Sen sijaan tuomari luottaa tiettyihin tekijöihin pituutta määritettäessä. Mikäli keskellä selkää on "painauma" (halkeilee), se on merkki hyvin lyhyestä turkista. Jos chinchilla on painava vaikka se ei näytä isokokoiselta, se voi viitata lyhyehköön turkkiin. Pitkästä turkista kielii se, että chinchillan turkinvaihdon ollessa kesken vanha turkki on hieman litteä ja uusi karva pysyy pystyssä ja on vahva. Tuomarin kommentoidessa turkin pituutta hän viittaa yleensä keskiselän karvan pituuteen. Pituus tietenkin vaihtelee paikkakohtaisesti. Pisimmät karvat ovat tavallisesti lonkkien kohdalla ja lyhimmät niskan alueella, vaikkei niskassa tulisi näkyä edellä kuvailtua painaumaa.

Turkin pituus selän keskikohdassa

Ensimmäisessä kuvassa näkyy chinchillan selän turkki. Kuvassa turkkiin puhalletaan, vaikka tuomari ei NCS-näyttelyssä näin tee, mutta tällöin nähdään aluskarva, agouti-raita, kärki ja karvan pituus. Tämän turkin pituudeksi mitattiin noin 25mm.

Turkin pituus keskiselässä

Turkin pituus lonkissa

Keskimmäinen kuva on samasta eläimestä ja näyttää lonkkien karvan. Kuvassa turkkiin puhalletaan, vaikka tuomari ei NCS-näyttelyssä näin tee, mutta tällöin nähdään aluskarva, agouti-raita, kärki ja karvan pituus. Turkin pituus tässä kohdin on noin 30mm.

Turkin pituus lonkissa

Turkin pituus niskassa

Kolmas kuva on samasta eläimestä ja näyttää niskan karvan. Kuvassa turkkiin puhalletaan, vaikka tuomari ei NCS-näyttelyssä näin tee, mutta tällöin nähdään aluskarva, agouti-raita, kärki ja karvan pituus. Turkin pituus on noin 15mm.

Turkin pituus niskassa

Turkin tiheys

Kun turkin tyyppi ja pituus on määritetty, täytyy tarkastella sen tiheyttä. Tiheys on yksi tekijöistä, joka tekee karvasta vahvan. Mikäli turkki on hyvin tiheä, karvat tapaavat pysyä pystyssä, koska niiden ympärillä olevat karvat tukevat niitä. Mitä tiheämpi turkki on, sitä epätodennäköisemmin karva nojautuu taaksepäin tai on pitkin eläimen kehoa, koska sillä ei ole tilaa tehdä näin.

Tiheyden määrittäminen

Chinchillan turkin tiheyttä voi tarkistaa useilla tavoilla.

 • Jos asetat kämmenesi chinchillan selälle, turkin tulisi tuntua "tyynymäiseltä" ja joustaa, mikäli se on hyvin tiheä. Karva palaa takaisin paikoilleen, koska sillä ei ole tilaa mennä muualle, joten se on erittäin tiheä. Juuri ostettu hyvälaatuinen matto tuntuu vastaavalta!
 • Kampaa chinchilla näyttelyä varten. Kun chinchilla painautuu häkkinsä seiniä vasten, karvan tulisi palata hetken päästä takaisin normaaliksi. Mikäli siihen jää painaumia, tiheydessä on puutteita.
 • Puhalla chinchillan turkkiin kevyesti. Jos iho on helposti nähtävillä, eikä turkki palaudu puhaltamisesta, tiheydessä on puutteita.

Tiheys

Karvan tiheys on jaoteltu NCS:n arvostelukaavakkeessa seuraavasti:

Erittäin tiheä
Tiheä
Keskitiheä
Harva

Kun tuomari kommentoi turkin tiheyttä, hän sanoo parhaiden chinchillojen omistavan "ahtaan turkin". Tällä he tarkoittavat, että karvaa on paljon pienellä alueella (tiheä tai erittäin tiheä). NCS:n näyttelyiden voitokkaimmilla eläimillä on tiheytensä puolesta ensi- tai toisluokkaiset turkit. Kolmannen luokan arvion saaminen estää sijoittumisen kovin korkeille sijoille, kuten 1. tai 2. palkinnolle.

Puhtaus ja sinisyys

Puhtaus ja sinisyys ovat kenties vaikeimmat ominaisuudet, jotka chinchillasta voi oppia tunnistamaan. Ne ovat myös vaikeimmat selittää kirjallisesti. Kaikkien huipputasoisten chinchillojen värin tulisi olla sekä puhdas että sininen joka värivaiheessa koskien kaikkia mutaatioita. Nämä kaksi ominaisuutta tekevät chinchillasta kauniin. Ne myös muodostavat yhden päätekijän, joka tekee chinchillasta korkealuokkaisen - silmää miellyttävyyden. Karvojen kärjissä oleva värin sävyttyminen on negatiivinen ominaisuus, ja se on helppo huomata katsomalla chinchillan karvojen kärkiä luonnonvalolampun alla.

Ymmärtääkseen mistä puhtaus, sinisyys ja värisävy tulevat, täytyy tarkastella chinchillan karvan rakennetta. Karva jaetaan kolmeen eri alueeseen, jotka ovat:

 • Aluskarva - Chinchillan aluskarva käsittää noin 70% yhden karvan
  pituudesta tyvestä raitaan
 • Agouti-raita - Käsitteellä tarkoitetaan kapeaa valkoista raitaa, joka kulkee
  aluskarvan ja kärjen välissä. Raidan tulee olla kirkkaan valkoinen ja sen pitäisi
  erottua selvästi aluskarvan ja kärjen väristä.
 • Kärki - Kärki on karvan viimeinen osa, joka antaa chinchillalle sen yleisvärin.

Yllä mainitun rakenteesta poikkeavat mm. black velvetit ja ebonyt. Niiden kohdalla kärjen väri yltää raidan yli, eikä aluskarvasta täten erotu agouti-raitaa. Kun käsittelemme puhtautta, sinisyyttä ja sävyä eri ominaisuuksina, on helpompi ymmärtää mistä ne juontavat juurensa.

Puhtaus

Puhtaus katsotaan chinchillan agouti-raidasta. Mikäli raita on kirkkaan valkoinen ja selvästi erottuva, eläin tullee pärjäämään näyttelyssä mitä ikinä aluskarva tarjoaakaan. Jos aluskarva on siniharmaa, koko eläin näyttää väriltään puhtaalta ja siniseltä. Jos aluskarva on harmaa ilman sinisyyden häivääkään, eläin on silti puhdas (ei ruskeaa tai punaista sävyä), mutta se ei ole sininen. Jos agouti-raita ei erotu selkeästi, vaan on samea tai harmaa, värin puhtaus kärsii ja eläin vaikuttaa mattamaiselta. Se saattaa myös vaikuttaa aluskarvan sinisyyteen.

Puhtaus on kuvattu raitaa ja vatsan väriä koskien NCS:n arvostelukaavakkeessa seuraavasti:

 • Puhdas ja selkeä raita, tai valkoinen ja selkeä raja vatsavärissä
 • Puhdas raita tai valkoinen vatsa
 • Värillinen raita tai vatsa
 • Minimaalinen raita tai kellertävä/rusehtava vatsa

Sinisyys

Sinisyys katsotaan chinchillan aluskarvasta. Standardin värisellä chinchillan aluskarvan tulisi olla siniharmaa, jonka sinisyys näkyy turkin läpi ylhäältä katsottuna kärkien väristä tai tiheydestä riippumatta. Mikäli värinpuhtaus on hyvä (tarkoittaen kirkkaan valkoista, selkeästi erottuvaa raitaa), eläin loistaa sinisyyttä. Jos raita on samea tai harmahtava, sinisyys kärsii jonkin verran. Se ei kuitenkaan välttämättä katoa kokonaan.

Sinisyydellä tarkoitetaan aluskarvan väriä. Tämä on kuvattu NCS:n arvostelukaavakkeessa seuraavasti:

Selvä sininen
Harmahtavan sininen
Teräksenharmaa
Rusehtava tai punertava väri

Sävy

Sävy näkyy karvan kärjestä. Se voi johtua yhdestä seuraavista kolmesta syystä:

auringonvalon aiheuttama oksidoituminen
lika
jalostustavat

Syystä riippumatta sävyn voi nähdä katsomalla chinchillan turkin kärkiosia päivänvalossa tai väriin sopivan loisteputkilampun alla. Mikäli eläimestä voi erottaa rusehtavaa tai punertavaa väriä, tuomarin antamat arvosanat ovat alhaiset. Iso-Britannian näyttelyissä usein kommentoitu tekijä on silmää miellyttävyys. Sen muodostavat syvä, tumma kärkiväri yhdessä kirkkaan valkoisen ja selvästi erottuvan agouti-raidan kanssa. Kun molemmat mainitut ominaisuudet on nähtävillä, eläin kiinnittää katseen, mistä termi "silmää miellyttävyys". On mahdollista, että chinchilla, jonka väri on sävyttynyt, miellyttää silmää, tai että miellyttävä chinchilla ei ole sininen. Poikkeuksellisen kaunis eläin on kuitenkin chinchilla, joka miellyttää silmää, on puhdas ja sininen, eikä sen värissä ole punaisuutta tai rusehtavuutta.

Artikkeli on käännetty ja julkaistu alkuperäisen kirjoittajan luvalla ja saa jatkoa myöhemmin. Kiitos kommenteista Niina Bambergille. Kuvat Maria Nokso.

Alkuperäinen kirjoittaja: Eddie Crutchley
Lähde: https://www.edchinchillas.co.uk
Kääntäjä: Hanna Puronaho
Julkaistu Chinchilla-lehdessä 3/10

Sähköposti: hannahi3@hotmail.com