Charcoal

01.02.2010

Broucken Charcoalin historia

Charcoalit saapuivat useissa laumoissa Amerikasta 60- ja 70-luvuilla ja ne oli alunperin nimetty tilan omistajan mukaan. Charcoal-geenillä on eri kantoja, vaikka monet ovatkin toistensa kaltaisia. Britannian ensimmäinen, selkeä ressessiivinen charcoal-mutaatio on Broucke Charcoal, joka syntyi 60-luvun alussa Kaliforniassa Betty Broucken tilalla.

Homotsygoottinen, ressessiivinen charcoal (omaa kaksi charcoal-geeniä, yhden molemmilta vanhemmiltaan) on hiilenharmaa selästä, lonkista, hartioista ja vatsasta ollen kauttaaltaan charcoalin värinen. Kun eläin kantaa vain yhtä charcoal-geeniä, se on heterotsygoottinen, ressessiivinen charcoal, jolloin eläimessä EI näy charcoalin väriä.

Charcoalia kantava standard on ulkomuodoltaan standard, ja sillä on valkoinen vatsa.

Charcoalin genetiikkaa

Charcoal on tavallinen sapphiren ja violetin kaltainen ressessiivinen mutaatio, joka näyttää täydellisen ilmiasunsa vain homotsygoottisena. Heterotsygoottinen charcoal, tai "charcoalin kantaja", näyttää ilmiasultaan vanhempiensa väriä ja kantaa vain yhtä charcoal-geeniä. Mikäli tuo väri oli standard, chinchilla näyttää standardilta ja niin edelleen.

Taulukoissa 1, 2 ja 3 näytetään jälkeläisten mahdolliset värit, kun charcoal risteytetään homotsygoottisen standardin (taulukko 1) tai charcoal-geeniä kantavan standardin (taulukko 2) kanssa tai kun risteytetään kaksi charcoal-geeniä kantavaa (taulukko 3). Taulukosta 1 nähdään, että homotsygoottinen standard ei voi saada charcoal-jälkeläistä. Sen sijaan jos charcoalin kanssa paritetaankin heterotsygootti standard, on jälkeläisenä 50% todennäköisyydellä charcoal, ks. taulukko 2.

Taulukoissa käytetään seuraavia lyhenteitä:
c = ressessiivinen charcoal-geeni
C = dominoiva charcoal-geeni
cc = homotsygoottinen Broucke Charcoal
Cc= charcoal-geeniä kantava standard (heterotsygootti)
CC = homotsygoottinen standard

Taulukoissa sarakkeet vastaavat yhdeltä vanhemmalta saatua geeniä ja rivit taas toiselta tullutta geeniä.

Taulukko 1. Risteytystaulukko yhdistelmälle cc x CC

    c    c
C Cc Cc
C Cc Cc

Taulukko 2. Risteytystaulukko yhdistelmälle cc x Cc

   c   c
c cc cc
C Cc Cc

Taulukko 3. Risteytystaulukko yhdistelmälle Cc x Cc

    C    c
C CC Cc
c Cc cc

Charcoalin kasvattaminen

Charcoalin jalostamisessa on useita huomioon otettavia tekijöitä. Britanniassa väri on kaikista mutaatioista heikoin ollen pienikokoinen, kauttaaltaan kapea ja useimmiten runsaasti muiden mutaatioiden, kuten beigen ja black velvetin, kanssa risteytetty, eikä niihin ole tuotu voimaa ja laatua tasokkaista standardeista.

Niiden värissä on yleensä rusehtava huntu, eikä värille ominaista mattamaista ja sameaa ulkomuotoa pidetä yhtä viehättävänä kuin "kiiltävien" mutaatioiden, kuten ebonyn.

Ebony-mutaatioiden ilmestyminen on ressessiivisen charcoalin pahin uhka, sillä jotkin keskivaaleat ja keskitummat ebonyt muistuttavat charcoalia, mikä johtaa helposti puhtaiden charcoal-linjojen pilaamiseen

Sapphiren ja violetin kaltaisesti charcoalit ovat ressessiivisenä mutaationa haastavia kasvattaa, sillä kasvattajan tulee risteyttää väriä standardille tasaisin väliajoin ja jälleen takaisin charcoalille pitääkseen väriä yllä. Paras tapa tuottaa tasokkaita ressessiivisiä mutaatioita on, kuten on jo mainittu sapphireiden ja violettien kohdalla, risteyttää niitä huipputasoisille standardeille, joilla on kaikki ne charcoalille haluttavat ominaisuudet. Paras keino tämän saavuttamiseksi on risteyttää charcoalit parhaille mahdollisille standardeille charcoalin kantajien tuottamiseksi. Kantajista valitaan parhaat ja nämä yhdistetään keskenään. Charcoalin kantaja x charcoalin kantaja -yhdistelmästä syntyvistä poikasista vain yksi neljästä on charcoal, mutta se on suuremmalla todennäköisyydellä vahva ja terve ja omaa toivotut piirteet.

Charcoalin näyttelyttäminen


Charcoalit tapaavat olla heikkoja, pienikokoisia ja kapeita chinchilloja, joiden turkinlaatu on huono ja värin taso heikko. Vuonna 2003 NCS National Showssa Richard arvosteli parhaan charcoalin pitkään aikaan. Se oli isokokoinen, limppumainen ja vain värissä oli hieman toivomisen varaa (kyseinen eläin tuli näyttelyssä toiseksi). Muutamalta asialleen omistautuneelta henkilöltä vaatii paljon saada charcoalit hyvälle näyttelytasolle, vaikka he omaisivatkin tarvittavat voimavarat.

Yhdistelmämutaatiot

Broucke charcoal on yleisellä tasolla heikoin ressessiivinen mutaatio, ja sitä on risteytetty jo vuosia black velvetin, beigen ja brown velvetin kanssa. Charcoalit kärsivät parhaillaan ebonyjen kasvavasta suosiosta ja niiden kanssa risteyttämisestä, joka "saastuttaa" ressessiiviset linjat ebony-geeneillä. Alapuolelle on listattu muutamia väriyhdistelmiä:

Beige + charcoal
(Br. Light Pastel)
Light Pastel on beigen ja charcoalin yhdistelmä. Pastel-chinchillan väri on usein kauttaaltaan matta beige, myös vatsasta. Sen silmien ja korvien väritys on beigen mukainen. Britannian näyttelypöydillä yhdistelmää nähdään vain harvoin.

Black velvet + charcoal
(Br. Char-Black)
Char-Black on ressessiivisen charcoalin ja black velvetin yhdistelmä. Sen väri on kauttaaltaan matta musta, myös vatsasta. Mikäli näyttelyissä on ebonyjä, väri arvostellaan Self-Black-luokassa, sillä niitä on vaikea erottaa toisistaan ilmiasun perusteella. Britannian näyttelypöydillä yhdistelmää nähdään vain harvoin.

Beige + black velvet + charcoal
(Br. Dark Pastel)
Dark Pastel on beigen, black velvetin ja ressessiivisen charcoalin yhdistelmä. Dark Pastel -chinchillan väri on kauttaaltaan matta brown velvet, myös vatsasta. Sen silmien ja korvien väritys on beigen mukainen. Mutaatio muistuttaa hyvin paljon Tania (ebony + beige, Suomessa brown ebony), joten tulevaisuudessa sitä tultaneen näyttelyttämään luokassa Self-Brown. Britannian näyttelypöydillä yhdistelmää nähdään vain harvoin.

Wilson white + charcoal
(Br. Char-white)
Yhdistelmää ei ole nähty Britannian näyttelyissä. Todennäköisesti hunnutuksen mosaiikkikuvio jatkuisi myös vatsapuolelle. Väri muistuttaisi paljon Wilson whitea tai Black velvetin ja Whiten yhdistelmää, ellei vatsapuolen hunnutusta huomioida. Väri varmaankin arvosteltaisiin Wilson white -luokassa. Britanniassa yhdistelmää ei ole nähty näyttelypöydillä.

Sapphire + charcoal
(Br. Char-sapphire tai Solid sapphire, Am. Solid sapphire tai Sapphire wrap)
En löydä hyvää syytä yhdistää näitä kahta heikkoa, ressessiivistä mutaatiota, mutta tuloksena syntyisi varmaankin kauttaaltaan matan sapphire ebonyn värinen eläin. Tällä chinchillalla olisi todennäköisesti todella heikko turkinlaatu kahden ressessiivisen mutaation yhdistämisen vuoksi. Britanniassa yhdistelmää ei ole nähty näyttelypöydillä.

Violet + charcoal
(Br. Char-violet tai Solid violet, Am. Solid violet tai Violet wrap)
Char-violetin väri muistuttaisi kauttaaltaan mattaa violettia chinchillaa charcoalin matan harmaan geenin johdosta. Kyseisiä mutaatioita ei ole nähty Britannian näyttelyissä, mutta niillä olisi odotettavasti heikko turkinlaatu ressessiivisten geenien yhdistämisen takia. Britanniassa yhdistelmää ei ole nähty näyttelypöydillä.

Ebony + charcoal
(Br. Char-ebony, Am. Ebony)
Charcoal antaa chinchillan koko kehon ja vatsan karvaa harmaan mattasäväyksen. Ebony sen sijaan antaa karvalle kiiltävänmustan värityksen, myös vatsaan. En näe näiden mutaatioiden yhdistämisessä mitään hyötyä. Britanniassa yhdistelmää ei ole nähty näyttelypöydillä.

Artikkeli on käännetty kirjoittajan luvalla. Kursivoidut tekstit ovat itse lisättyjä selvennyksiä.
Kiitos kommenteista Niina Bambergille.

Alkuperäinen kirjoittaja: Eddie Crutchley
Lähde: https://www.edchinchillas.co.uk
Kääntäjä: Hanna Puronaho 

Sähköposti: hannahi3@hotmail.com